Polítiques de privacitat

Et recomanem imprimir i guardar una còpia d’aquesta pàgina com a referència per a futures compres

Benvinguda a la nostra botiga on-line! Les següents condicions s’apliquen a totes les transaccions realitzades a través d’aquesta pàgina. Tot i això, les podem revisar i modificar en qualsevol moment. Com a clienta, hi estàs subjecta des del moment en què facis una comanda. Els possibles canvis no afectaran les comandes que ja tinguis confirmades. Al realitzar una comanda a través d’aquest lloc web, ens garanteixes que ets major d’edat i que acceptes les condicions que s’esmenten a partir d’ara. Aquestes condicions són importants tant per a tu com per a nosaltres, ja que han estat dissenyades per crear un acord legalment vinculant entre nosaltres, protegint els teus drets com a clienta i els nostres drets com a empresa. Tu declares que, en fer la teva comanda, has llegit i acceptes les presents condicions, de manera que, si no hi estàs d’acord, no hauries de fer cap comanda.

Dolors Rosell Melé (en endavant la “prestadora”) amb DNI número 37323646M i amb domicili al Carrer Mas Massonet 10, 2n 2a, 17300 Blanes (Girona) és la titular de la pàgina web: www.litorena.cat (en endavant el “lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. La clienta és l’única responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a la prestadora, exonerant-la de qualsevol responsabilitat al respecte. La prestadora informa que les dades que la clienta facilita voluntàriament seran incorporades als seus sistemes d’informació amb las següents finalitats:

  • En cas de contractació dels béns i/o serveis oferts a través del lloc web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei ofert;
  • En el cas de sol·licitud d’informació mitjançant els formularis de la pàgina web, per enviar informació sobre la consulta realitzada;
  • En el cas de subscripció, per a remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del lloc web.

La clienta pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials, en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a litorena@litorena.cat

Mitjançant la introducció de les dades, la clienta declara haver estat informada de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal i accepta i consent el tractament automatitzat d’aquestes, atorgant el consentiment inequívoc a la prestadora perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis de la prestadora.

La prestadora no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal i garanteix a la clienta l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes que disposa la legislació vigent.

Per això, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa per escrit a l’adreça esmentada a l’inici d’aquest apartat i/o enviant un correu electrònic a litorena@litorena.cat, indicant en l’assumpte: Drets ARCOPOL, i adjuntant fotocòpia del seu DNI.

La clienta té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, la qual cosa no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets, en relació a la protecció de les seves dades, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), ubicada al carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a la seu electrònica de l’AEPD: http://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/inicio.jsf.

Les dades facilitades per la clienta es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i durant el termini que pugui donar lloc a responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a la finalitat desitjada, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes. La prestadora es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, la clienta pot posar-se en contacte amb la prestadora a l’adreça de correu electrònic: litorena@litorena.cat

PROTECCIÓ DE DADES

LITORENA garanteix que el tractament de les dades personals dels usuaris que es posin en contacte amb nosaltres, ja sigui a través del formulari del web o mitjançant correu electrònic, es realitzarà de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril 2016 (RGPD) sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, així com en el que s’indica a l’apartat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que https://www.litorena.cat és un domini registrat a nom de Dolors Rosell Melé de LITORENA (en endavant LITORENA), amb un NIF 37323646M i domicili al carrer Mas Massonet, 10, 2n 2a, de Blanes (17300), Girona, Catalunya, Espanya. Tanmateix, LITORENA és una marca registrada propietat de Dolors Rosell Melé, la qual té el dret únic del desenvolupament i la producció final dels dissenys objecte d’aquest document. La titularitat dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial d’aquestes creacions pertanyen en exclusiva a Dolors Rosell Melé, per tant és l’única titular dels drets que, com a creadora i d’acord amb l’article 2n de la Llei de Propietat Intel·lectual 22/1987 de l’11 de novembre, li corresponen sobre els productes objecte del present document. Aquesta titularitat inclou els drets reconeguts en el títol segon de la mateixa Llei. La totalitat del contingut d’aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari ha de respectar.

Queda prohibida:

  • Qualsevol modalitat d’explotació per a finalitats comercials o publicitàries
  • Qualsevol tipus de reproducció (excepte per a ús privat), distribució, modificació total o parcial, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa de LITORENA.
  • Qualsevol vulneració dels nostres drets com a legítims titulars.

En la utilització de la web, www.litorena.cat, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui malmetre la imatge, els interessos i els drets de LITORENA o de tercers o que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.litorena.cat , o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

L’incompliment d’aquestes condicions estarà subjecte a demanda davant els tribunals de la província de Girona.

SEGURETAT DEL PORTAL

L’usuari del portal ha de ser conscient de que las mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són totalment fiables i que, per tant, www.litorena.cat, no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en ells, malgrat posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements malfaents.