Vidre fos/Verre fondu/Fused glass

El meu treball en vidre es pot agrupar, principalment, en dues categories: el joc amb els espais buits i la reproducció o reinterpretació d’escenes de la natura. En general soc poc cartesiana i evito, conscientment, la simetria excessivament explícita.

Amb les formes sinuoses de la primera categoria intento evocar el moviment, el constant canvi, el flux d’energia i la singularitat de la natura, posant en relleu la seva bellesa, la seva fragilitat i, de vegades, el maltracta que pateix.

El treball inclòs a la segona categoria representa sensacions de paisatges, vegetació o instants de la natura que m’emocionen, mitjançant la transferència de fotografies pròpies o només amb combinacions del propi vidre.